Pages

Wednesday, September 1, 2010

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών


Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους Δικαιούχους (Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ερευνητικοί Φορείς) να υποβάλουν προτάσεις ένταξης Πράξεων, στο πλαίσιο της Δράσης«Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών». 
Κύριος σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών (ΜΕ) για την απόκτηση νέων ερευνητικών δεξιοτήτων, που θα αναβαθμίσουν τις προοπτικές της επαγγελματικής τους εξέλιξης σε οποιονδήποτε τομέα ή/και θα βοηθήσουν στην επανεκκίνηση  της  καριέρας τους  μετά από μια διακοπή.  Παράλληλα αναμένεται να ενισχυθεί το στελεχιακό δυναμικό των εγχώριων Φορέων Έρευνας και Εκπαίδευσης και να αναβαθμιστούν οι δυνατότητές τους για την εκπόνηση υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 30.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Στο πλαίσιο της Δράσης θα  χρηματοδοτηθούν (ΜΕ) από την Ελλάδα ή το εξωτερικό για την εκπόνηση ερευνητικού έργου, το οποίο μπορεί να αφορά σε οποιαδήποτε περιοχή της σύγχρονης έρευνας και θα έχει διάρκεια 24 - 36 μήνες. Το έργο θα υλοποιηθεί σε Ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), στην ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητικό φορέα της χώρας (Φορείς Υποδοχής/Δικαιούχοι) και για κάθε πρόταση θα πρέπει να ορισθεί Επιστημονικώς Υπεύθυνος/η (ΕΥ), ο/η οποίος/α θα προέρχεται από το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Υποδοχής. 
Oι ενδιαφερόμενοι (ΜΕ) θα πρέπει καταρχήν να διασφαλίσουν τη συνεργασία τους με κάποιον από τους παραπάνω φορείς, προκειμένου στη συνέχεια να συντάξουν την πρόταση σε συνεργασία με τον/την αντίστοιχο/η (ΕΥ).

Κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης δεν θα πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών από την ημερομηνία αναγόρευσης του/της  υποψήφιου/ας  (ΜΕ) σε διδάκτορα.  

Επίσης οι άνδρες (ΜΕ) θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί (όπου απαιτείται ανάλογα με τη χώρα προέλευσης του ΜΕ).
Ο ανώτατος προϋπολογισμός κάθε ερευνητικού έργου θα ανέρχεται στα 150.000€. 
Για κάθε Φορέα Υποδοχής θα χρηματοδοτηθεί και μία «Κεντρική Δράση», που θα περιλαμβάνει αφενός τη διοικητική υποστήριξη των έργων που θα εκτελέσουν οι (ΜΕ) και αφετέρου ενέργειες για τη δημοσιότητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση  του τρόπου υλοποίησης  της Δράσης  στον φορέα.
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι την 30/09/2010 στα αγγλικά σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής, η οποία θα είναι διαθέσιμη προς χρήση εντός των επόμενων ημερών.
Αναλυτικές πληροφορίες για τη Δράση παρέχονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και στα σχετικά συνοδευτικά έντυπα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ  (www.gsrt.gr).

Υπεύθυνοι/ες επικοινωνίας:
α) Πολυτίμη  Σακελλαρίου,  τηλέφωνο: 210-7458125, e-mail: psak@gsrt.gr
β) Βασιλική Καραβαγγέλη,  τηλέφωνο: 210-7458181, e-mail: vkar@gsrt.gr
γ) Άγγελος Κωστόπουλος,  τηλέφωνο: 210-7458128, e-mail: akos@gsrt.gr
δ) Κική Νικοπούλου,  τηλέφωνο: 210-7458129, e-mail: kiki@gsrt.gr

No comments: